0281 - 310 40

Fiske

Fisket i Nås jordregistersocken förvaltas av Nås Fiskevårdsområde.
Området omfattar samtliga vatten cirka 180 sjöar och tjärnar av varierande storlek,
samt 40 km strömmande vatten. Tillsammans en vattenareal på 3 900 hektar.

Området är beläget på topografiska kartorna Vansbro SO, Vansbro SV, Säfsnäs SV.

FISKE ÄR TILLÅTET ENDAST MOT LÖSANDE AV FISKEKORT.

KÖP FISKEKORT HÄR

När du fiskar i våra vatten finns det några saker att tänka på.

– Visa hänsyn till våra vatten och andra fiskare.
– Stora fiskar kan bli större genom återutsättning.
– Fiskekortet ska medföras vid fiske och uppvisas på begäran av tillsyningsman.

Tillsyn sker kontinuerligt.

Fiskekort

Kortautomater för fiske i Hafskinbergstjärn och Dammen i Lindesnäs, finns vid respektive vatten.
Till övriga vatten finns ett flertal försäljningsställen bla. Gulf bensinstation i Nås. Samtliga försäljningsställen är skyltade.

Priser för fiskekort
Dagkort: 100:–
Veckokort: 200:–

Säsongskort
Turist 500:–
Ortsbor 250:–

Båt dygnshyra
(Bredmylsen) 100:–

KÖP FISKEKORT ONLINE HÄR

Regler för turistfiskekort

 1. Turisfiskekort gäller i alla vatten, utom i Dammen Lindesnäs och Hafskinbergstjärn, där särskilt kort erfodras. (Automater finns vid respektive vatten.)
 2. Fiske får bedrivas med spinn/haspel/flug/pimpel eller metspö samt mjärde.
  Mjärde skall vara försedd med namnbricka och får ej användas i ädelfiskevatten.
  Ej heller båt eller flytring i ädelfiskevatten.
  Tillåtet med flytring och båt i Bredmylsen & Gussjön.
  Tillåtet med flytring i Hafskinbergstjärn, ej båt.
 3. Angling (max 15 stycken don) är tillåten i samtliga vatten förutom ädelfiskevatten.
 4. Allt kräftfiske är förbjudet.
 5. Allt nätfiske är förbjudet.
 6. Minimimått för harr (35 cm), öring (35 cm) i samtliga vatten. Undantag i bäckar där 20 cm gäller.
 7. Fredningstider i strömmande vatten: Harr 1/5–31/5. Öring 1/9–31/12.
 8. Ädelfiskevatten: Fiske får bedrivas med endast ett handhållet spö/person.
  Max 3 ädelfiskar får fångas/kort och dag.
 9. Barn under 15 år fiskar på målsmans kort i dennes sällskap.
 10. Utöver dessa regler, skall reglerna vid kortautomatvatten följas, likaså anslag vid övriga vatten.
 11. Allt fiske förbjudeti Bredmylsen, Ärten, Gussjön, Abbortjärnen (Närsen) fr.o.m. 1 november t.o.m. 31 december.

 

KÖP FISKEKORT HÄR

 

Sjöar och vattendrag

Ädelfiske – Ärten på 27 hektar och Hafskinbergstjärn om 32 hektar är rotenonbehandlade i början av 1960-talet och inplanterade med ädelfisk, en viss naturlig föryngring sker.

Ärten – har laxöring och abborre.

Hafskinbergstjärn – har laxöring.

Bredmylsen – bjuder laxöring och abborre.

Samtliga av dessa (ovan) vatten fungerar alldeles utmärkt för både sommar/vinterfiske.

Dammen i Lindesnäs planteras kontinuerligt in ädelfisk.

Västerdalälven, den del inom Nås socken, har ett flertal fina forsar där harr och laxöring förekommer.

Övrigt fiske
I de flesta sjöar och tjärnar finns abborre och gädda.

Bysjön är den största sjön (600 hektar) har ett gott bestånd av grov gädda.

Öppen vädjan till alla våra fiskare

I ett försök att skapa ett ännu bättre fiske efter stor gädda i ”Bysjöområdet” vädjar Nås Fiskevårdsområde, att gäddor från cirka 4–5 kg (90 cm) och större återsätts, för att växa till sig ännu mer. Ädelfisk från och över (cirka 4 kg och 65 cm) återsätts.

Fiskekarta

Äskan vid Lindesnäs i Vansbro kommun är en liten å som tidigare varit flottningsled.
Idag är den förvandlad till en pärla bland öringvatten.

Ån ringlar genom ett Västerbergslagen vars skönhet är en upplevelse i sig. Vattnet är kristallklart och tämligen grunt då vattenföringen är normal.

Ån Äskan ligger cirka 15 km söder om Nås mot Lindesnäs.

 

Kontakta oss

Kontaktperson:
Andreas Solem, telefon 070-374 05 39

Hyra av båten i Bredmylsen:
Lars Brokvist, telefon 070-39 750 90

E-post:
fiskeinas@outlook.com